نمونه کار

Portfolio

پروژه مسکونی باهنر _ مشهد

پتینه سبک ایرانی

پروژه دهکده جهانی _ دبی

پروژه پتینه کاری

پروژه تریبلکس ابوذر _ مشهد

برج دیپلماسی تهران - پتینه و نقاشی

پروژه برج دیپلماسی – تهران